Om ejendommen

Historie om Grönings Have

Grönings Have introducerede en helt ny måde at tænke bolig på i 2005.

Fleksibiliteten bygger på et princip om lette skillevægge, der frit kan nedtages eller opsættes uden ændringer i varme- eller elinstallationer. Det giver nye indretningsmuligheder for beboerne, der kan tilpasse deres bolig i takt med, at deres behov ændrer sig.

90 boliger i karrébygningen er AKB København og Bo-Vita. Disse boliger udlejes dels som boliger i et seniorbofællesskab fordelt i de to boligselskaber med 15 stk. i hver, med penthouse, fællesrum og tagterrasse, AKB København har medejerboliger (15 stk.), hvor lejeren selv kan vælge gulv, køkken mv. inden for en fast ramme, og 15 på almindelige vilkår som almene udlejningsboliger. Bo-vita har De resterende 30 boliger, som er medejerboliger (15 stk.), og 15 på almindelige vilkår som almene udlejningsboliger..

I tårnet og længebygningen er der indrettet 33 andelsboliger og 48 ejerlejligheder.

Grönings Have ligger tæt på havnen i den nye bydel Havnestaden, ud til den grønne kile mellem havnen og Amager Fælled.

Afdelingen er en del af bebyggelsen Grönings Have og har fælles friarealer med et gårdareal med legeplads og bænke, dels et grønt friareal ud til den grønne kile.

Bebyggelsens kælder rummer pulterrum, cykelparkering, bestyrelseslokale samt en parkeringskælder, som er privat ejet.

Afdelingen har ikke beboervaskeri eller beboerlokale, idet afstanden til Islands Brygges beboerhus med bl.a. mødelokaler er ca. 800 m.

En gang- og cykelbro over havneløbet forbinder kajen tæt ved Axel Heides Gade med Fisketorvet, der rummer mange slags dagligvare- og udvalgsbutikker.

Hermed revideret indkaldelse til ordinær generalforsamling den 29. april 2019.